UZENÁŘSKÉ ŠTĚPKY
NABÍDKA

Česky Deutsch
   Štěpky jsou baleny do PE pytlů po 15 kg (buk) a 12 kg (olše) nebo do prodyšných polypropylenových pytlů do 25 kg (buk) a 20 kg (olše).
      Uzenářské štěpky jsou testovány na obsah těkavých organických látek (VOC). Při chemickém vyšetření uzenářského výrobku (k uzení použity uzenářské štěpky f. LUKO Studená).  Státním veterinárním ústavem v Jihlavě vyhovuje vzorek v uvedených parametrech nařízení komise (ES) 1881/2006.